วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ศัพท์ระบบโรงแรม

 • Reservation / Walk-in คือการจองล่วงหน้าและการเขาพักโดยไม่ได้จองล่วงหน้า โดยกระบวนการจองนั้นจะแบ่งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยรายบุคคลนั้นทางโรงแรมจะให้กรอกข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน วันที่เข้า วันที่ออก และชนิดของห้อง เป็นต้น ส่วนรายกลุ่มก็จะให้กรอกครั้งเดียวเช่นว่าถ้ามีแขกเข้าพัก 30 คนก็ให้กรอกเพียงครั้งเดียวเพียงแต่แยก profile ของแต่ละคนเท่านั้นซึ่งส่วนมากทางโรงแรมเวลามีแขกเข้ามาพักเป็นกลุ่มก็จะมี promotion เช่น 15 ห้องฟรี 1 ห้อง เป็นต้น
 • In-house guest คือ ห้องแขกที่เข้ามาพักอยู่ ได้แก่ กระบวนการบันทึกข้อมูล ค่าใช้จ่าย สถานะของห้องว่าห้องนั้นว่างหรือไม่ว่าง ห้องชำรุดอุปกรณ์ภายในห้องเสียหาย หรือว่าห้องงดให้บริการ
 • Billing คือ ค่าใช้จ่ายหรือใบเสร็จ ได้แก บิลหลัก บิลพิเศษ และเอกสารแทนเงินสด
 • Check out คือการออกจากโรงแรม
 • สำหรับระบบเครือข่ายของโรงแรมก็จะใช้ระบบ LAN ซึ่งเป็นเครือข่ายขนาดใกล้ต่อผ่าน hub 4 จุด ซึ่งอาจจะต้องมี router ด้วยเผื่อเวลาที่สัญญาณมันยาวเกิน
 • Computer in Hospitality
 • PMS (Property Management System) โปรแกรมที่ใช้สำหรับงานเฉพาะด้านเป็นการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารงานเฉพาะด้าน เช่น ประวัติแขก อัตราค่าห้อง แผนกต้อนรับส่วนหน้า ระบบบริหารงานส่วนหลัง เกี่ยวกับห้อง การจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้และค่าใช้จ่าย เป็นต้น
 • GDS (Global Distribution System) เป็นระบบการจองตั๋วเครื่องบินซึ่งเป็นระบบขนาดใหญ่ ในประเทศไทยนั้นมี  3 ระบบ คือ Amadeus, Abacus, Galileo โดยการจองนั้นได้แก่ การจองที่นั่งการบิน  จองห้องพัก จองรถเช่า รถไฟ และร้านอาหาร
 • CRS (Central Reservation System) เป็นระบบการจองผ่านเว็บไซต์ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการจองช่วยให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
 • EPOS (Electronic Point of Sale) คือระบบแคชเชียร์นั่นเอง
 • Call Accounting ระบบการใช้โทรศัพท์
 • Electronic Door Locking ระบบอิเล็กทรอนิกส์การ์ด
 • คำศัพท์เกี่ยวกับโรงแรม และที่พัก 6


  คำศัพท์เกี่ยวกับโรงแรม และที่พัก

  คำศัพท์เกี่ยวกับโรงแรม และที่พัก
  single room       เตียง 1 หลัง พักได้ 1 คน
  double room     เตียง 1 หลัง พักได้ 2 คน
  twin room         เตียง 2 หลัง พักได้ 2 คน
  triple room        เตียง 2 หลัง พักได้ 3 คน ,เตียงเล็ก 1 หลัง เตียงใหญ่ 1 หลัง
  suite                 ห้องสวีท

  shower             อาบน้ำจากฝักบัว
  bath                  อาบน้ำ
  en-suite bathroom     ห้องพักที่มีห้องน้ำในตัว
  B&B (abbreviation of bed and breakfast)   ที่พักตามบ้านที่เจ้าของบ้านแบ่งและอาหารเช้า
  full board            เป็นคณะ
  reservation         สำรองที่นั่ง
  to book               จอง
  vacancy               ว่าง
  fire escape          บันไดหนีไฟ
  restaurant          ภัตตาคาร
  bar                      บาร์
  games room       ห้องพักผ่อน
  gym                    โรงยิม
  hotel                   โรงแรม
  lift                       ลิฟต์
  to pay the bill    จ่ายค่าห้อง
  to check in         เช็คเข้าพัก
  to check out       เช็คออก


  คำศัพท์โรงแรม-KBSP 5

  คำศัพท์โรงแรม-KBSP


  Minibar - มินิบาร์ คือ ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มที่ทางโรงแรมมีขายในห้องพัก ราคานั้นจะถูกบวก ๆ เข้าไปด้วย เพราะงั้นเพื่อน ๆ ต้องดูดี ๆ นะเวลาดื่มน้ำที่ห้องพัก จะมีทั้งน้ำดื่มที่เสียเงิน และฟรี เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน

  Refrigerature - ตู้เย็น
  Temperature - อุณหภูมิ
  Wine - เครื่องดื่มประเภทไวน์
  Soft Drinks - เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
  Juice - น้ำผลไม้
  Snack - ขนมขบเคี้ยว
  Mineral Water - น้ำแร่

  คำศัพท์โรงแรม ภาษาโรงแรม4

  คำศัพท์โรงแรม ภาษาโรงแรม

  ในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมเว็บไซต์ของโรงแรมและรีสอร์ทที่มีทั่วไปได้อย่างแพร่หลาย และมักเจอกับคำศัพท์ต่างๆที่โรงแรมรีสอร์ทได้ แจ้งไว้ หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่พนักงานโรงแรมหรือพนักงานรีสอร์ท ที่เพิ่งเริ่มก้าวเข้ามาทำงานทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวหรือโรงแรม ที่ไม่ได้เรียนจบทางด้านสาขาการโรงแรมหรือการท่องเที่ยว จำเป็นจะต้องทราบไว้บ้างเพื่อเป็นความรู้และสามารถโต้ตอบสื่อสารกับนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่จองห้องพักได้อย่างดี และนักท่องเที่ยวเองยังสามารถรับทราบถึงคำศัพท์ต่างๆของโรงแรมรีสอร์ทที่มีอยู่หรือผ่านตา ให้เข้าใจถึงความหมายของคำศัพท์ดังกล่าวได้ โดยมิให้การจองห้องพักหรือจองโรงแรมรีสอร์ทของท่านเกิดความผิดพลาดจากการสื่อสารได้ในภายหลัง โดยบางครั้งเจ้าหน้าที่ทางโรงแรม รีสอร์ท สื่อสาร ออกไปตามความเคยชิน ซึ่งลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวบางท่านที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์เหล่านี้ อาจจะสับสนก็เป็นได้


  Adjoining Room     หมายถึง    ห้องพักที่อยู่ติดกัน

  Conecting Room    หมายถึง    ห้องพักที่มีประตูภายในเปิดทะลุถึงกันได้ 

  Double Room         หมายถึง    ห้องพักที่มี เตียงใหญ่ 1 เตียง พักได้ 2 ท่าน

  Duplex                   หมายถึง    ห้องชุดแบบมีบันไดขึ้นลงอยู่ภายในห้องและมีห้องรับแขก หรือ ห้องนั่งเล่น

  Twin Room            หมายถึง     ห้องพักที่มี 2 เตียง แยกกัน พักได้ 2 ท่าน

  Extra Bed               หมายถึง     เตียงเสริม

  Single Bed             หมายถึง     เตียงนอน 1 ท่าน ขนาดเล็ก ประมาณ 36x75 นิ้ว

  คำศัพท์โรงแรม3

   Chain - โซ่คล้องประตู                                 Light Switch - สวิชไฟ
          


  Maid Card - ใบแจ้งชื่อผู้ทำห้องพักแขก